Fakturačné údaje

Radovan Kováčik- SIGNAL ecs.
Rastislavova 20
92101 Piešťany
IČO: 45641838
DIČ: 1083066853 IČ DPH: SK1083066853
č.OžP-C/2010/03049-2
č.živ.reg. 470-15656

Bankové spojenie:


Peňažný ústav: Tatrabanka a.s.

č. účtu :2922840830/1100
IBAN: SK6211000000002922840830
SWFT:TATRSKBX