Servisujeme…

Nebojte sa nás obrátiť so servisnou požadavkou na opravu vašej IT techniky. Razíme ideu, že technika sa má opraviť a nie vyhodiť. Opravíme hardvér aj softvér.

Cenu opravy sa dozviete pri našom osobnom stretnutí po diagnostike, ste vítaní.